Mindfulness – dina fem sinnen
En mindful meditation för att öka din medvetenhet av dina fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Det kan öka din medvetenhet om när känslor tar överhanden och du agerar utifrån dem, vilket inte alltid är bäst i den aktuella situationen. Genom att medvetet uppmärksamma ett eller två av dina sinnen i en känslomässigt laddad situation kan du öka din medvetenhet i situationen och då också kunna agera utifrån vad som är bäst istället för ett känslomässigt laddat beteende.

Den här meditationen är också en del av kursen Midfulness för prestationsförbättring. 

Förbered dig genom att sätta dig bekvämt  men samtidigt i en vaken och upprätt position. Avsätt tid för att sitta ostört,  meditationen tar 7 minuter.

Lycka till,
Margareta

Börja meditationen =>
klicka i rutan “Course Content” nedan

Course Content